TEST OMGEVING
TEST OMGEVING

Onze visie
Wat doet arbeidsmarktkansen.nl

Arbeidsmarktdata om vraag en aanbod sneller bij elkaar te brengen

 

Onze visie op een transparante arbeidsmarkt

Een transparante arbeidsmarkt is van groot belang voor werkzoekenden en werkgevers en voor de Nederlandse economie. Hoe eenvoudiger en effectiever vraag en aanbod elkaar vinden, hoe efficiënter de arbeidsmarkt werkt. Vacatures staan minder lang onnodig open, het aantal werklozen en de frictiewerkloosheid zal structureel met enkele tienden procentpunten dalen en werkzoekenden vinden sneller ander werk. De kwaliteit van de matches zal omhoog gaan, waardoor er minder werkgevers en werknemers na korte tijd teleurgesteld weer uit elkaar gaan. Het potentieel van de Nederlandse Beroepsbevolking (NBB) zal beter worden benut, en dat is – of het nou goed of slecht gaat met de economie – altijd van grote toegevoegde waarde. Echter, over de afgelopen twintig jaar zien wij dat er (technologische) ontwikkelingen zijn die het juist moeilijker hebben gemaakt om ander werk te zoeken en te vinden.

Doordat wij verschillende arbeidsmarkt databronnen aan elkaar koppelen en dat vertalen naar bruikbare informatie en antwoorden, zien medewerkers en werkzoekenden veel beter waar hun realistische kansen liggen en weten werkgevers waar ze het talent kunnen vinden. Data en onderzoek zijn voor ons het startpunt op de weg naar een transparantere arbeidsmarkt.

Bekijk ook onze whitepaper over de 'Intransparantie van de Nederlandse Arbeidsmarkt'

 

 

  Onze klanten & partners  

Meer weten?

Meer weten?

Dit veld is verpicht
Dit veld is verpicht
U dient een geldig e-mailadres in te vullen
Dit veld is verpicht
Dit veld is verpicht
Dit veld is verpicht
Dit veld is verpicht