TEST OMGEVING
TEST OMGEVING

Nieuws
Werkenden doen te weinig aan hun toekomst

Werkenden doen te weinig aan hun toekomst

03-05-2018

Twee weken geleden deden Kamerleden van VVD en D66 een oproep om te komen tot een werk-apk, een periodieke ‘keuring’ waarmee iedereen van de beroepsbevolking weet waar hij/zij staat op de arbeidsmarkt. Het probleem van zo’n apk is dat de meeste mensen er niet aan willen.

Het is een goed idee van de Kamerleden Wiersma (VVD) en Diertens (D66) om een werk- of Loopbaan-apk onderdeel te maken van de kabinetsplannen voor een leven lang leren. Alleen: in februari 2015 riep de toenmalige minister Asscher van Sociale Zaken hetzelfde. En: het idee is nog een stuk ouder, sterker nog: ook in februari 2015 bestond de loopbaan-apk al. FNV, CNV en een reeks commerciële aanbieders, van Randstad tot Eelloo, van Arbeidsmarktkansen.nl tot vele loopbaanadviseurs boden en bieden ‘m aan, afhankelijk van de variant voor een paar tientjes tot een paar honderd euro.

De onderliggende gedachte is dat de arbeidsmarkt snel verandert, bijvoorbeeld door automatisering en robotisering, dat beroepen veranderen of zelfs verdwijnen en dat het dus goed is als mensen zich blijven ontwikkelen en als mensen zich periodiek verdiepen in hun huidige en toekomstige situatie op de arbeidsmarkt. Zodat ze op tijd in actie kunnen komen.

En om dat laatste gaat het. Er is een keur aan loopbaan-apk’s. De overheid hoeft dus niks uit te vinden of opnieuw te gaan doen. In tal van CAO’s staat dat mensen jaarlijks recht hebben op inzicht in hun ‘arbeidsmarktwaarde’. In heel veel bedrijven en organisaties hebben medewerkers een persoonlijk ontwikkelingsbudget, dat ze bijvoorbeeld aan de loopbaan-apk kunnen besteden. Heel veel bedrijven en organisaties stimuleren dat ook. Ontwikkeling van de medewerkers maakt deel uit van het beleid.

Maar in de alledaagse werkelijkheid zien we dat van de paar honderdduizend mensen die nu al gratis een loopbaan-apk kunnen doen, maar een handjevol het ook doet. We zien dat het gros van de werknemers met een persoonlijk ontwikkelingsbudget dat geld niet opmaakt. Er is veel onderzoek beschikbaar waaruit blijkt dat ruim de helft van de werknemers geen trainingen op opleidingen volgt. En we weten dat de mensen die dat wel doen voor 80% bezig zijn met een opleiding waarmee ze hun huidige werk beter kunnen uitvoeren.

Negen van de tien mensen doen niets om zich voor te bereiden op een toekomst waarin hun beroep sterk is veranderd, of is verdwenen. Zelfs mensen die weten dat hun functie over een of twee jaar verdwijnt: ze komen niet in actie. En als ze daarna in een sociaal plan terecht komen en twaalf maanden na hun ontslag nog krijgen doorbetaald: ze ruimen de schuur en de zolder op, schilderen de schutting en komen pas na tien maanden in actie.

Het probleem is dus niet dat er geen werk- of loopbaan-apk is, en ook niet dat werkgevers het vertikken om die gratis voor iedereen beschikbaar te maken – het probleem is dat werknemers onvoldoende doordrongen zijn van de noodzaak om zich bezig te houden met hun toekomstige positie op de arbeidsmarkt.

Ben Rogmans

Directeur Arbeidsmarktkansen.nl

  Onze klanten & partners  

Meer weten?

Meer weten?

Dit veld is verpicht
Dit veld is verpicht
U dient een geldig e-mailadres in te vullen
Dit veld is verpicht
Dit veld is verpicht
Dit veld is verpicht
Dit veld is verpicht