TEST OMGEVING
TEST OMGEVING

Nieuws
adviseurs gaan inschatting van risico’s veranderen

adviseurs gaan inschatting van risico’s veranderen

08-09-2015

PERSBERICHT

Financieel adviseurs gaan inschatting van risico’s veranderen

Hypotheken voor zzp’ers en flexwerkers op basis van arbeidsmarktkansen

HOORN, 8 september 2015 - Financieel adviseurs van De Hypotheekshop en Huis & Hypotheek en arbeidsmarktonderzoeker Intelligence Group zijn op 8 september 2015 gestart met een gezamenlijk project om de hypotheekverstrekking aan zzp’ers, flexwerkers, uitzendkrachten en freelancers vlot te trekken. Ze doen dat door niet meer alleen naar het arbeidsverleden van aanvragers te kijken, maar vooral naar zijn of haar kansen om in de toekomst voldoende inkomen te verwerven.

Doorbreken van impasse

De Nederlandse arbeidsmarkt is aan het veranderen. Het aantal mensen zonder vast dienstverband, of met een reeks van tijdelijke contracten, neemt structureel toe. Mark de Rijke, directeur Business Development bij De Hypotheekshop en Huis & Hypotheek: ‘Het gevolg is dat steeds meer jonge, goed opgeleide professionals niet meer binnen de standaardkaders vallen. Terwijl volgens ons iemand met goede perspectieven op de arbeidsmarkt juist een prima klant is om een hypotheek aan te verstrekken.’

Als hypotheken voor deze groepen van flexwerkers onbereikbaar blijven, is dat op de langere termijn schadelijk voor de doorstroom op woningmarkt. En dat heeft weer nadelige gevolgen voor de markt voor huurwoningen.

‘Resultaten uit het verleden…’

Ben Rogmans, partner van Intelligence Group: ‘Gezien alle veranderingen op de arbeidsmarkt neemt de voorspellende waarde van het arbeidsverleden af. Dat iemand de afgelopen drie jaar een vast contract had, biedt geen zekerheid meer voor de toekomst. Daardoor ontstaat een kloof tussen het ingeschatte risico en het daadwerkelijk risico voor hypotheekverstrekkers. Terwijl het goed mogelijk is om op basis van goede onderzoeken de arbeidsmarktkansen voor de komende vijf jaar te berekenen.’

Vandaag komt het aan op een individuele beoordeling door de bank op basis van een acceptatiekader en de interpretatie van de ruimte daarbinnen door de acceptant van de bank. De Rijke: ‘Hypotheekverstrekkers hebben meer zekerheid als ze kunnen sturen op verdiencapaciteit en arbeidsmarktkansen in de toekomst.’

Online test

De basis van het project is de door Intelligence Group ontwikkelde test www.arbeidsmarktkansen.nl. Met de test worden voor elk individu de kansen op de arbeidsmarkt berekend, inclusief een indicatie van hoe groot de kans is dat iemand de komende vijf jaar langdurig werkloos wordt. De initiatiefnemers gaan het komend half jaar onderzoeken of de voorspellende waarde van de tool van Intelligence Group minstens gelijkwaardig is aan de voorspellende waarde van het ‘drie jaar terugkijken’.

Partijen als Autoriteit Financiële Markten (AFM), Vereniging Eigen Huis (VEH), Nationale Hypotheek Garantie (NHG) zijn geïnformeerd over deze tool en zij volgen met belangstelling de ontwikkelingen rond deze pilot. Geldverstrekkers Obvion en Florius werken samen met adviseurs van De Hypotheekshop en Huis & Hypotheek om de test te valideren.

Over Huis & Hypotheek

Huis & Hypotheek is de vertrouwenspersoon ‘om de hoek’ en biedt iedereen financieel advies als het gaat om wonen, hypotheken, verzekeren en pensioen. Huis & Hypotheek staat garant voor een maatgericht en transparant advies, met de mogelijkheid om de klant ook in de toekomst continu te blijven ondersteunen met passende financiële oplossingen en te besparen op de maandelijkse lasten.

Over De Hypotheekshop

De Hypotheekshop is de grootste financiële adviesketen, waar iedereen terecht kan voor een duidelijk verhaal over hypotheken, pensioenen en verzekeringen. De Hypotheekshop geeft ongekleurd advies en is niet gebonden aan een bank, verzekeringsmaatschappij of andere financiële instelling.

Over Intelligence Group

Intelligence Group is een in Rotterdam gevestigd innovatief bureau voor arbeidsmarktonderzoek. Het is in 2003 opgericht en heeft sindsdien tientallen grote bedrijven en overheidsorganisaties geadviseerd op het gebied van recruitment en strategische personeelsplanning. De afgelopen twee jaar heeft Intelligence Group zich daarnaast gericht op onderzoek naar employability en arbeidsmarktkansen.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Neem voor meer informatie contact op met:

Ben Rogmans (IG) – 06 101 795 40 of ben@intelligence-group.nl

Salima Mohalik (De Hypotheekshop en Huis & Hypotheek) - 0229 26 57 69 of s.mohalik@welkebeheer.nl

  Onze klanten & partners  

Meer weten?

Meer weten?

Dit veld is verpicht
Dit veld is verpicht
U dient een geldig e-mailadres in te vullen
Dit veld is verpicht
Dit veld is verpicht
Dit veld is verpicht
Dit veld is verpicht